Mersin Haberleri

Özel bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan genç, hiçbir tazminat ve personellik alacağı ödenmeden işten çıkarıldı.

İş Mahkemesi’nde dava açan pazarlama müdürü, maaş ve prim sistemi ile çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatı ile öteki personellik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket avukatı ise haksız davanın reddine karar verilmesini savundu. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan 9. Hukuk Dairesi, özel bölümde müdür ve yönetici olarak çalışan kimselerin fazla mesai fiyatı alamayacağına hükmetti. 

Fazla çalışma yaptığını argüman eden emekçi bu tezini ispatla yükümlü olduğunun vurgulandığı kararda şu sözler yer aldı:

“İşyerinde üst seviye yönetici pozisyonda çalışan emekçi, vazife ve sorumluluklarının gerektirdiği fiyatının ödenmesi durumunda, ayrıyeten fazla çalışma fiyatına hak kazanamaz.

Bununla birlikte üst seviye yönetici pozisyonunda olan personele birebir yerde misyon ve talimat veren bir diğer yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, personelin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden kelam edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma fiyatı talep hakkı doğar. O halde üst seviye yönetici bakımından şirketin yöneticisi yahut idare heyeti üyesi tarafından fazla çalışma yapması tarafında bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir.

İşyerinde yüksek fiyat alarak vazife yapan üst seviye yöneticiye patron tarafından fazla çalışma yapması istikametinde açık bir talimat verilmemişse, misyonunun gereği üzere yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma fiyatı talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının satış pazarlama müdürü olduğunu sav etmiş evrak kapsamında dinlenilen taraf şahitleri da, davacının proje ve satış müdürü olarak çalıştığını beyan etmişlerdir.

Somut uyuşmazlıkta, davacıyla tıpkı yerde misyon yapan ve davacıya talimat veren bir öbür yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı, emekçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirleyip belirmediği konularının araştırılarak sonucuna nazaran bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi kusurludur. Ayrıyeten yapılacak araştırma sonrasında davacının üst seviye yönetici olmadığı belirlenirse fazla mesai fiyat alacağı hesaplanırken şahitlerin çalıştıkları periyotla sonlu olarak tanıklıkları geçerli kabul edilerek hesaplama yapılmalıdır. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir