Mersin Haberleri

Haber

Vertebra Nedir, Ne İşe Yarar? Servikal, Lomber Vertebra Neresi? Vertebra Kaç Tanedir? – Haberler Magazin

vertebra nedir ne ise yarar servikal lomber 14158798 amp

Omurilik, aynen beyin gibi meninks adı verilen bir zar ile çevrelenmiş haldedir.

Omurilik, aynen beyin gibi meninks adı verilen bir zar ile çevrelenmiş haldedir. Beyin zarının devamı olan bu zar yapısıyla birlikte omuriliğin arasında beyin omurilik sıvısı yer alır. Omurilik adı verilen ve insan iskeletinin temelini oluşturan omuriliğin farklı isimlerle anılan bölümleri bulunur.

Vertebra Nedir?

İnsan iskeletinin esasını meydana getiren bir yapı olan omurga, 7 adet servikal vertebra yahut bir başka ifadeyle omurunu barındırır. Vertebra, omurgayı oluşturan ve sayıları 33-34 adet olan kemikten her birine verilen isimdir. Vertebra, insan kafatasının hemen altından başlayarak kuyruk sokumuna dek uzanan bir nitelik barındırır.

Vertebra Ne İşe Yarar?

Vertebra, diğer tabiri ile omurga; insan vücudunun arka ve orta kısmında bulunur. Kemik ve kıkırdaktan meydana gelen bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde omuriliği barındırır. İnsan iskeletinin önemli bir bölümünü meydana getirir ve temel ekseni olma niteliği barındırır. Sırt boyunca uzanır ve vücuda önemli ölçüde destek sağlamakla görevlidir. Vertebra görevi; başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğunda bulunan pek çok iç organın ağırlığını taşımak ve pelvis (kalça) aracılığıyla birlikte bu ağırlığı alt ekstremitelere iletmektir. Baş ve gövdenin hareketlerini de sağlamakta rol alır.

Servikal Neresi?

Servikal, insan iskeletinin son derece önemli bir kısmını oluşturan bölümlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan pek çok kişi Servikal neresi sorusunun yanıtını bir hayli fazla merak etmekte ve araştırmaktadır. Servikal diğer tabiri ile servikal omurga, omurganın boyun bölgesinin içinde kalan bölümü olmaktadır.

İnsan iskeletinde çok önemli bir görev üstlenmekte olan omurganın servikal adı verilen bu kısmı, insan boynunun sağdan-sola, yukarıdan aşağıya hareket edebilmesi için yeterince esnek bir yapıya sahip olması gereken bir bölümdür. Servikal omurga 7 adet omur ile bu bölümdeki bu kemikler arasında yerini almakta olan yastıkçıklar diğer tabiri ile disklerve bağ dokusundan oluşan bir yapı barındır

Lomber Vertebra Neresi?

Lomber Vertebralar; Torakal vertebralarından sonra bel bölgesini tutmakta görev alan 5 adet vertebraya lomber vertebra ismi verilmektedir. Lomber vertebra, herhangi bir sebepten dolayı oluşan bir hasar omurilik üzerine bir bası yaparsa ve bu bası hafif ise ağrı ve uyuşma belirtisi meydana gelir. Meydana gelen hasar ağır nitelikte ise paraplejik felç yaşanır; bacaklar ve aşağı bölgede bulunan fonksiyonlar, diğer bir ifadeyle genital ve seksüel kabiliyetler üzerindeki kontrol ortadan kalkar.

Vertebra Kaç Tanedir?

Vertebra diğer tabiri ile omur, omurgayı meydana getiren 33-34 kemikten her birine verilen ad olmaktadır. İnsan kafatasının hemen altından başlayan vertebra, kuyruk sokumuna dek uzanan bir yapı barındırmaktadır. Omurgada yer alan 7 adet boyun omuru diğer tabiri ile servikal vertebra, 12 adet olmak üzere sırt omuru diğer tabiri ile torakal vertebra, 5 adet bel omuru diğer tabiri ile lomber vertebra,5 sakral vertebra|sakral ve 4 adet de koksal vertebra bulunmaktadır. Bu 33 adet vertebranın ilk 24 adedi birbirine eklemler vasıtasıyla bağlanmış haldedir. Bunlara ise presakral vertebra adı verilmektedir. Bu kapsamda vertebra ka tanedir sorusunun yanıtı 33-34 şeklinde olmaktadır.

İnsan omurgası; omurgalılarda, omurilik beyin sapından başlayarak, omurga içinde ikinci bel omuruna kadar uzanmakta olan ve bundan sonra fibröz diğer tabiri ile bağdokusu, bir kordon biçimindeki filum terminale denilen kısımla devam eden ve merkezi sinir sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Kaynak: Hürriyet

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir