Mersin Haberleri

Türk Ağır Bakım Derneği Lideri Prof. Dr. İsmail Cinel ağır bakım doluluk oranlarının yüzde 70-75’leri aşmasının pandemide artık uçurumun kenarına gelindiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Sözcü gazetesinin haberine nazaran “Yoğun bakımlar olarak uçurumun kenarındayız” tabirlerini kullanan Cinel, pandemi devrinde sıhhat sistemine binen yükün arttığını, bilhassa ağır bakım ünitelerinin doluluk oranlarının artması ve yeni ağır bakım ünitelerinin açılması ile çalışanların faal ve faydalı sıhhat hizmeti sunamayacak hale geldiğini belirtti. Cinel açıklamasında şunları tabir etti:

 • Türkiye geneli için ağır bakım ünitelerinin doluluk oranlarının yüzde 70-75’lere ulaştığı bildirilmesine karşın hastalığın daha ağır görüldüğü vilayetlerimizdeki doluluk oranlarının daha yüksek olduğu açıktır. Bu nedenle ağır bakım doluluk oranlarının vilayet il açıklanması daha faydalı olacaktır.
 • Ağır bakım yataklarının yetersiz olduğu bugünkü ortamda kıymetli bir tehlike de, acil ağır bakım yatağı ihtiyacının yaratmış olduğu problemle hastanelerin uygun olmayan alanlarında yeni ağır bakım ünitelerinin açılmaya başlanmasıdır.

‘Kalifiye insan kaynağı mutlak olarak yetersiz kalacak’

Şu anki doluluk oranları, iş yükü ve çalışma şartlarının ağır bakım çalışanları açısından uzun periyot sürdürülebilir olmadığını belirten Cinel, kelamlarını şöyle sürdürdü;

 • Yetişmiş insan kaynağının hudutlu sayıda olması, hastalığın yarattığı fireler de göz önüne alındığında, akılcı kullanılmak zorundadır. Uzun ve ağır iş temposu ağır bakım çalışanlarının kontamine olma riskini arttırmakta, hastalandığı için misyon yapamayan şahıslar nedeniyle geride kalan takımın çalışma şartları daha da kötüleşmekte ve bir kısır döngü oluşmaktadır.
 • Sürecin ilerlemesiyle nitelikli insan kaynağının mutlak olarak yetersiz kalacağı açıktır. Öncelikle, ağır bakım ortamına süratle adapte olabilecek ameliyathanelerdeki potansiyel insan kaynağının bir an evvel öbür işlerden muaf tutularak ağır bakımlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir.

Acilde ve servislerde ağır bakım bekleyen hastalar göz önüne alınarak yeni ağır bakım yataklarının açılmasının tahlil olmayacağını belirten Cinel, şu sözleri kullandı:

 • Bu hastaların bakımını üstlenecek nitelikli sıhhat çalışanı eksikliği göz arkası edilmemeli ve bu işçinin çok kısa müddetlerde yetişmediği gerçeği de bilinmelidir.
 • Hem teknik olarak hem de ilkesel olarak gerçek olan bir bakış açısıyla ağır bakım yatağı kavramı muhakkak bir yerde, kâfi gaz kaynakları, elektrik ilişki noktaları olan, ağır bakım tipi ventilatörü, monitörü olan ve daha kıymetlisi bu yatakta yatacak olan hastaya ağır bakım hizmeti verecek olan hemşire ve ağır bakım hekimi demektir.
 • Salt olarak yatak yahut ventilatör üzerinden bu kavramı açıklamak çağdaş ağır bakım konseptine zıt düşmektedir ve yapılan tüm yatırıma rağmen hastaların ağır bakım hizmetinden fayda görememesi ve daha berbatı mevt oranlarının artışı manasına gelmektedir.
 • Ağır bakım hizmeti sunumundaki tıbbi kalitenin düşmesi, yurt dışında olduğu üzere ülkemizde de vefat oranlarının artışına neden olacaktır. Ayrıyeten ağır bakımlarda çalışan tabip ve hemşireler yoğunluk nedeniyle hastalarına kâfi tıbbi hizmet veremedikleri durumlarda bunun vicdani sorumluluğu ile baş başa kalmaktadırlar.
 • Ağır bakımlarda üretilen iş açısından kaliteden taviz verilerek aktif bir sonuca ulaşılamayacağı kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Kalite demek, gereken niteliklere sahip tıbbi ekipman ile üst seviye nitelikte ve kâfi sayıda sıhhat çalışanları ile üretilen sıhhat hizmetidir.

Yetişmiş eleman sorunu

 • Ağır bakım ünitelerini yönetecek ve bu alanda hizmet verecek yetişmiş eleman sıkıntımız, pandemi ortamında daha da bariz hale gelmiştir. Tüm ülkede pandemi devirleri de dahil ağır bakım ünitesi çalışma şartlarının standardize edilmesi gerekmektedir.
 • Ağır eforlarla altyapı standardizasyonu konusunda yol alınmasına rağmen, üstyapı ve yetişmiş nitelikli sıhhat çalışanlarında niteliksel ve niceliksel olarak standardizasyon olduğunu söylemek zordur. Çalışanlardaki tükenmişlik durumunun yanı sıra son periyotta gözlenen çözülme bu sorunu daha da derinleştirmektedir.

‘Ulusal seviyede kayıt sisteni oluşturulmalı’

 • Sıhhat otoritesi sivil toplum örgütü olarak da tanımlayabileceğimiz bilimsel derneklerle işbirliği yapmalı, onların yetişmiş insan gücünden yararlanmalıdır. Pandemi ortamında tedaviye yönelik klinik uygulamalarda, muhakkak oranda değişkenlikler kabul edilebilir olmakla birlikte, standartların oluşturulması ve uygulanması sonuçları olumlu etkileyecek, sıhhat hizmeti daha aktif ve süratli hale gelecektir.
 • Tüm bu planlamaların yanı sıra, sürecin raporlanmasına yönelik ulusal seviyede kayıt sistemi oluşturulmalı, tekil tecrübeli sayılardan değil gerçek metodoloji ile toplanmış büyük bilgilerin bilimsel sonuçlarından yararlanılmalıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir