Ulusal Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ait yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan KDV istisnasının müddeti, 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne nazaran, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanması hasebiyle, UEFA, iştirakçi futbol kulüpleri ile tertipte misyonlu hükmî şahıslardan iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu karşılaşmalar hasebiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

Teklifle, elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına ait düzenleme yapılıyor.

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi gayesiyle; genel hizmet alanları, yol, otopark, yaya bölgesi üzere yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde (yapı ve binalar hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ilişkin zarurî altyapı ögeleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması kuralı aranacak.

Ruhsat müracaatlarında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında rastgele bir proje yahut doküman istenmeyecek. Ruhsat müracaatına, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait evrak eklenecek.

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde, 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine müsaade evrakı kavramı getiriliyor.

Binalarda kurulacak kule ve direklere müsaade verilirken 10 metreden yüksek olmama kaidesi aranacak.

Ruhsat ve yapı kullanma müsaade dokümanı müracaatlarında, ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı alınacak. Yapılan müsaade müracaatlarında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı fiyatı toplamı kadar müsaade dokümanı bedeli alınacak.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum yahut kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; mukavele uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim dokümanı için belirlediği fiyatın beş katını, başka yerlerde üç katını geçemeyecek. Bu karara alışılmamış yapılan kontratlar geçersiz sayılacak.

Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 ortasında yapılan kule ve direkler için rastgele bir ödeme yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının dışında yapılan kule ve direkler ise istenen kaideleri yerine getirmek zorunda kalacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, üniversitelerle birlikte kullandığı hastane ve tesislerde işlenen disipline muhalif fiillere ait başhekim süreç yapabilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm kesimine olumsuz tesirlerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu yeri tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 ortasındaki devirde tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden tıpkı devirde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme müddetleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıyeten 1 Temmuz-31 Aralık 2020 devrinde tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile ecrimisillerin ödeme mühletleri de müracaat kaidesi aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen müddet sonuna kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

Belli vadeli iş kontratları

Teklife nazaran, makul periyodik iş mukavelesi, personelin 25 yaşını doldurmamış yahut 50 ve daha üst yaşta olma şartını sağlaması kaydıyla, mevcut şartlar aranmadan yazılı yapılabilecek.

25 yaşını doldurmamış personeller ile yapılacak muhakkak müddetli iş kontratlarının müddeti, personelin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu karar uyarınca bir seferde yahut yenilenerek yapılan belli müddetli iş kontratlarının toplam mühleti 2 yılı aşamayacak.

Türkiye İş Kurumu idare konseyi lider, üyeler ve kurum çalışanı, kamusal vazife ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri kabahatler nedeniyle direkt ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ait yordam ve temelleri düzenleyen Memurlar ve Öbür Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet müddeti artırımından yararlandırılmalarına ait doğan hukuksal boşluğu gidermek hedefiyle düzenleme yapılıyor.

Bu husus kapsamında çalışanların genel sıhhat sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zarurî olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, isimlerine ödenen priminin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar tıpkı yararın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve mevt sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ait mühletler sigortalılık mühleti sayılacak.

İşe girdiği tarihten evvelki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu husus kararları uygulanmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir