2016 Kamu Personel Seçme Sinavi Alan Bi̇lgi̇si̇

Bu hükme göre, YDS Sonbahar sınav sonuçları, KPSS puanlarının oluşmasında kullanılmayacaktır. Bu nedenle yabancı dil puanınında etki ettiği 2013 KPSS A sınav puanlarının hesaplanmasını isteyen adayların YDS İlkbahar sınavına katılması zorunludur. Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P three, Önlisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P ninety four olarak belirlenmiştir. KPSS puanı seventy five ve YDS puanı 70 olan başka bir aday bu sınava girmeye hak kazanacaktır.

Kurumlar giriş sınavlarını sadece yazılı, sadece sözlü ya da yazılı ve sözlü sınav olarak yapma yetkisine sahiptir. Giriş sınavlarına katılmanın ilk şartı, Kurumların personel alım ilanlarında belirtilen Kpss puanlarını almak ve bu puanlarla da alım yapılacak kadro sayısının ilanlarda belirtilen sıralamasına girebilmektir. Kurum ilanında herhangi bir Kpss puanından 70 ve üzeri almış olma şartını koymuşsa da, başvurular arasındaki sıralamada alım yapılacak kadronun, belirtilen miktardaki sıralamaya girmeye puanı yetmezse giriş sınavına katılmaya hak kazanamayacaktır. Bu sebeple Kpss puanı ne kadar yüksek olursa adayların giriş sınavına katılmalarındaki şansı da o kadar büyük olacaktır. Kurum giriş sınavlarında adaylara, klasik ya da test şeklinde olabileceği gibi, sadece sözlü mülakat şeklinde de yapılmaktadır.

Yeni̇ Kamu Personeli̇ Seçme Sinavi

Hukuk fakültesi ve İİBF mezunlarının genel kültür, genel yetenek, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme derslerinden hazırlanmaları, kurumların açacağı sınavlarda kullanılan puanlar açısından önemli olduğu için bu testlere önem vermeleri gerekir, ancak diğer testlere hazırlanmamış dahi olsa adaylar bu testlerden en az bir işaretleme yaparak puanlarının hesaplanmasını sağlaması uygun olmaktadır. Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki; KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavlarına katılmasına izin verildiğinden asgari başvurma puanı 70 veya seventy five ise, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

Söz konusu uygulama sayesinde tüm duyuru ve son dakika gelişmeleri avucunuzun içinde olacaktır. Bilindiği gibi KPSS başvuruları ÖSYM üzerinden 17 Mart 2016 tarihinde başlamış ve 31 Mart 2016 tarihine kadar söz konusu sınav için başvuru işlemleri devam etmişti.

Kamu Personel Seçme Sinavi Öğretmenli̇k Alan

Kamu Personeli alımları, gündemden gelişmeler, ekonomi haberleri, ÖSYM duyuruları, Sınavlar ve dahası için kamupersoneli.net’i her gün ziyaret etmeye devam edin. Kamupersoneli.net’in forumlarını ziyaret ederek ; Ücretsiz üye olabilir, tartışmalara katılabilir, üyeliğinizle yeni başlık açarak tartışma başlatabilir, diğer üyelerle iletişime geçebilir, soru, öneri ve şikayetlerinizi kamupersoneli forum yöneticilerine iletebilirsiniz. Kpss – A kadroları olan Uzmanlık, Müfettişlik, gibi kadrolara atanma süreci three aşamada yapılmaktadır. KPSS/A (Lisans mezunları sınavı, öğretmenlik vs.) oturumları, Ösym 2016 yılı sınav takviminde bir değişiklikle Kpss de köklü bir değişikliğe gitmiştir. Tercih edilen bir birimi tercih edenler arasında en yüksek puan alan aday kim ise o kişi kadroya atanmaktadır. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

2016 kamu personel seçme sinavi alan bi̇lgi̇si̇

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. Bu kadrolara yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre düz memurluk kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.

Kosgeb Sözleşmeli Three Bilişim Personeli Alacak!

Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları KPSS-A, diğer tüm kadrolar ise KPSS-B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS-Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. KPSS sayısal verilerine göre Ekonometrinin sırasıyla 0,471 ve 0,404 web ortalamasıyla oldukça gerilerde olduğu ve bahsi geçen puan türlerinin adaylarca ve kurumlarca tercih edilmediği için işlevsel olmayan Ekonometri testinin KPSS alan sınavından çıkarılması kararlaştırılmıştır.

YDS puanları, KPSS puanlarının hesaplanmasında etkisiz hale gelmiş olsa da, daha önce yapılan Kpss sonrası, kurum giriş sınavlarında bazı kurumlar alım yapacağı meslekler ve kadrolar için, kurumlar belli bir YDS puanını giriş sınavları şartlarında belirtmiştir. Kpss , Giriş sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar, ilanlarda belirtilmişse eğer kurum tarafından mülakat sınavlarına tabi tutulurlar. Mülakatlarda adaylara giriş sınavları konularından ve kurumun özel mevzuatından sorular yöneltilerek. Mülakatta adayların; Bilgi düzeyi İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği Zekâ seviyesi ve intikâl sürati Genel kültür düzeyi Kılık ve kıyafet Temsil yeteneği Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikleri puanlandırılarak bir değerlendirmeye tabi tutulur. Mülakat aşamasını da başarı ile geçen adayın belirtilen kadroya ataması yapılır.

KPSS’ ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir. Müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları ile kontrolör kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Ösym 2016 sınav takviminde bir değişikliğe giderek Orta öğretim ve Önlisans Kpss yi ekim ayında yapacağını ilan etmiş ancak take a look at türleri, soru sayıları vb sınav şeklinde değişiklik yapmamıştır. 70 puan alan aday kimse tercih etmediği için Kars’daki bir kadroya atanabilirken; ninety puan alan, kendisinden bir puan daha fazla alan kişilerin de kendi tercih ettiği kadroları tercih etmesinden dolayı hiçbir kadroya yerleşememektedir. DMS’nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yoktur.

Kurumlar ihtiyacına uygun olan Kpss puanını belirleyerek bu puan türlerinden bir veya daha fazlasını ilanlarda belirleyerek personel alımı yaparlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur. Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Sınavına girip girmeyeceğine karar verirken daha sonra hangi kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdırlar.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır. KPSS-A’ da Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvuru için açacağı giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve istenilen asgari puanın en az 10 puan üzerinde puan almak giriş sınavına katılma şansını artıracağından, başvurulacak kadroların puan türleri ve kapsamlarını iyi değerlendirilmelidir.