18 Kasım tarihli Resmi Gazete de neler var? 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların ayrıntılarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Kısmı Kanunları, Yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, Yargı Kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN (18.11.2020)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler

YASAMA KISMI

TBMM KARARI

1272 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Stratejik Paydaşlık ve Karşılıklı Yardım Muahedesi Kararlarından Kaynaklanan Taahhütlerimizi Yerine Getirmek, Ateşkesin Tesisi, İhlallerin Önlenmesi, Bölgede Barış ve İstikrarın Sağlanması Gayesiyle Türkiye’nin Yüksek Menfaatlerini Tesirli Biçimde Korumak ve Kollamak Üzere, Hudut, Şümul, Ölçü ve Vakti Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Halde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin Misyonlarının İfası Tarafında Hareket Etmek Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Asıllara Nazaran Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Önlemin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Temellere Nazaran Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Hususu Uyarınca Bir Yıl Müddetle Müsaade Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/536, 537, 538, 539, 540)

YÖNETMELİKLER

–– Orman Genel Müdürlüğü İsimli ve Hukuksal Yardım Yönetmeliği

–– Aksaray Üniversitesi Döner Sermeye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Klasik Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Bildirisi (No: 2020/28)

–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Gayret Destekleme Ödemesi Uygulama Bildirimi (No: 2020/29)

KONSEY KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 12/11/2020 Tarihli ve 9689 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2020/12, K: 2020/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/5056 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir